Bidrag för energieffektivisering

Bidrag för energieffektivisering

Bidrag för energieffektivisering 

Vill du installera en luftvärmepump och kan tänka dig ett bidrag på upp till 30 000 kr och få tillbaka max 50% av materialkostnaderna? Då kan Boverkets nya bidrag vara av intresse för dig. Sedan 3 juli 2023 finns det möjlighet att söka detta bidrag, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Vi hjälper dig att förstå om du är berättigad till detta bidrag.

Om du uppfyller följande krav kan du vara berättigad till bidraget:

  • Du delvis eller helt äger och permanent bor i ett småhus (inte en fritidsbostad).
  • Ditt boende värms upp via el, gas, eller en minst 10 år gammal luft-luftvärmepump.
  • Installationen har ägt rum, eller kommer att äga rum, i ett utrymme som tidigare varit uppvärmt.
  • Du har, eller är öppen för att skaffa, en varmvattenberedare med värmepump för att uppfylla bidragskraven.

Om du tror att du uppfyller dessa krav, kan du fylla i vårt intresseformulär. En av våra säljare kommer att kontakta dig för att diskutera vidare om hur en varmvattenberedare med inbyggd värmepump kan hjälpa dig att kvalificera för bidraget.

Observera att bidraget kan uppgå till högst 30 000 kr eller 50% av materialkostnaderna, och det betalas inte ut om det understiger 10 000 kr.

För att ansöka om bidraget, besök Boverkets e-tjänst. Du som kund står för ansökan och den bör vara Boverket tillhanda inom 4 månader från det att åtgärden påbörjades, dock senast 1 juni 2025. Bidraget betalas ut efter färdigställande och en begäran om utbetalning har lämnats in till Boverket.

Du behöver också skicka in teknisk specifikation om produkten och en kopia av fakturan för köpet. För mer information, besök Boverkets informationssida.

Genom att installera en luftvärmepump kan du inte bara sänka dina energikostnader, utan också bidra till en mer hållbar framtid. Tveka inte att fylla i vårt formulär för att ta reda på mer!

 

Funderar du på att byta fönster & dörrar?

Observera att efter du utnyttjat Boverkets bidrag för uppgradering av ditt värmesystem, har du även möjlighet att ansöka om bidrag för byte av fönster och dörrar. Om du är intresserad av en offert för detta, vänligen kontakta Kronfönster och referera till Svenska Värmepumpar för att dra nytta av vår särskilda rabatt.

 

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.